กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา :

กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 = 21st century just the beginning brighter education, brighter future let's start now!! /

วิโรจน์ สารรัตนะ

Main Author: วิโรจน์ สารรัตนะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2556
Subjects: การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LA1221 ว711ก 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Checked out Due: 2022-8-27 Recall This
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: LA1221 ว711ก 2556
Copy 5
Available
Copy 4
Available