รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของสถาบันทางสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชนบทในภาคใต้ของประเทศไทย =

Social Institution's Potential Development on Enhancing of Rural Community Strengthening Processes in Southern Thailand /

อาคม ใจแก้ว, ชาลี ไตรจันทร์, กอบพร พสุนธราธรรม

No Cover Image
Main Author: อาคม ใจแก้ว
Other Authors: ชาลี ไตรจันทร์,, กอบพร พสุนธราธรรม,, มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550
Subjects: การพัฒนาชนบท -- แง่สังคม -- วิจัย
สังคมวิทยาชนบท -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN49.C6 อ591ร 2550
Copy 1
Available