คู่มือการเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน /

จันทรา ด่านคงรักษ์

Main Author: จันทรา ด่านคงรักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Subjects: การเขียนโครงการ
การเขียนทางวิชาการ
การบริหารโครงการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1047.3 จ279ค 2555
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available