การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ /

ศิริชัย พงษ์วิชัย

Main Author: ศิริชัย พงษ์วิชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24.
Subjects: การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
วิจัย
สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติการวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HA32 ศ452ก 2556
Copy 3
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This