รายงานการวิจัยเครื่องมือแพทย์ในภาวะวิกฤติชนิดเคลื่อนย้ายได้ =

Portable Critical Care Medical Device /

โดย เจิดกุล โสภาวนิตย์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ทายาท ดีสุดจิต,, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร,, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: การแพทย์ –– เครื่องมือและอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R856 ร451 2555
Copy 1
Available