รายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ =

Research and Development of Thai Food for Health /

บังอร ศรีพานิชกุลชัย

No Cover Image
Main Author: บังอร ศรีพานิชกุลชัย
Other Authors: นาถธิดา วีระปรียากูร,, นฤมล ลีลายุวัฒน์,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: อาหารเพื่อสุขภาพ แง่โภชนาการ
อาหารไทย
โภชนาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA784 บ249ร 2551
Copy 1
Available