รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวจากการเลียนแบบท่าทางในเด็กภาวะสมองพิการ =

Effect of Imitative Learning on Motor Skill Rehabilitation in Children with Cerebral Palsy /

ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

No Cover Image
Main Author: ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: การเลียนแบบในเด็ก
เด็ก –– โรค –– การรักษา
กายภาพบำบัดสำหรับเด็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RJ53.P5 ภ493ร 2556
Copy 1
Available