รายงานการวิจัยการติดตามประสิทธิผลระยะยาวของแนวทางการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสแบบเริ่มยาเร็วและแบบชะลอในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาระดับชาติ =

Long term dfficiency in HIV-infected children who received early versus deferred antiretroviral treatment strategies to further improve the Thai anational pediatric treatment guidelines /

ประพันธ์ ภานุภาค, (หัวหน้าโครงการ)...[และอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: ประพันธ์ ภานุภาค
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: โรคเกิดจากไวรัส –– การรักษาด้วยยา
เอชไอวี (ไวรัส) –– วิจัย
โรคเอดส์ในเด็ก
โรคเอดส์ –– การรักษาด้วยยา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RJ387.A25 ป319ร 2555
Copy 1
Available