รายงานการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ =

Potential Development for Educational Management in Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces : ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ /

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์,, เรชา ชูสุวรรณ,, นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง,, อ้อมใจ วงษ์มณฑา,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ศาสนาอิสลาม -- การศึกษา -- ไทย -- (ภาคใต้)
โรงเรียนเอกชน -- ไทย -- (ภาคใต้) -- วิจัย
โรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม -- การบริหาร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC54.T5 ร451 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available