3 พ.ร.บ. พิสดาร :

หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา /

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Main Author: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556
Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556.
Subjects: ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย
ศาลแขวง -- ไทย
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4720 ว559ส 2556
Copy 1
Available