รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยจนถึงภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร =

Wind Resource Assessment for Power Generation on the Upper Part of the Western Coast of the Gulf of Thailand (from Bangkok to Chumporn province) /

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [กรุงเทพนฯ. : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.], 2555
Subjects: กระแสไฟฟ้า -- การผลิต
พลังงานลม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TJ820 ร451 2555
Copy 1
Available