รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปีที่ 2) =

The study for the establishment of the nrct Lanna research network center phase 2nd /

โดย สุรพล นธการกิจกุล และคณะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้

No Cover Image
Other Authors: สุรพล นธการกิจกุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556
Subjects: ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา
วิจัย -- การจัดการ
หน่วยงานวิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Q180.55.M3 ร451 2556
Copy 1
Available