บริหารและจัดการฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ SQL Server 2012 ฉบับสมบูรณ์ /

ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณาธิการ

Other Authors: ประชา พฤกษ์ประเสริฐ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซิมพลฟาย, 2556
Subjects: ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซอร์ฟเวอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3938
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.9.C55 บ228 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available