การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับเป็นของที่ระลึกตามความพอใจของหน่วยงานราชการในจังหวัดเลย =

Development of Ceramics Souvenir Products for Satisfying Government Units in Loei Province /

ไพโรจน์ บุตรเพ็ง

No Cover Image
Main Author: ไพโรจน์ บุตรเพ็ง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: เตาเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
Online Access: หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: NK4370 พ992ก 2556
Copy 2
Available

SciTech, Project

Call Number: IS พ992ก 2556
Copy 1
Available