หลุนอี่ว์ :

ขงจื่อสนทนา =

สุวรรณา สถาอานันท์ แปลและเขียนบทนำ

Other Authors: สุวรรณา สถาอานันท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ปรัชญาจีน
ปรัชญาขงจื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: B127.C65 ห345 2555
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available