การพัฒนาหลอดลมสุกรปราศจากเซลล์ด้วยเทคนิคอัดคลายแรงดันแบบช่วงร่วมกับการใช้สารเคมี =

Development of acellular porcine trachea using periodic pressurized incorporated with chemical treatment /

บุษกร เสนานุช, พันธกานต์ จันพินิจ

No Cover Image
Main Author: บุษกร เสนานุช
Other Authors: พันธกานต์ จันพินิจ,
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: สุกร –– เซลล์
สุกร –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. บ672ก 2556
Copy 3
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SF981 บ672ก 2556
Copy 1
Available