กระบวนการการกำจัดเซลล์ของหลอดลมสุกรด้วยเทคนิคการอัดคลายแรงดันแบบช่วงร่วมกับการใช้เอนไซม์ =

Development of acellular porcine trachea using enzyme treatment incorporated with periodic pressurized technique /

เดือนเพ็ญ คำภู, ภรณี ศรีหิรัญ

No Cover Image
Main Author: เดือนเพ็ญ คำภู
Other Authors: ภรณี ศรีหิรัญ,
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
Subjects: สุกร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ด935ก 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SF407.S97 ด935ก 2556
Copy 1
Available