คำอธิบายกฎหมายแรงงาน /

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Main Author: วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Subjects: กฎหมายแรงงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1264 ว528ก 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available