คดีทางการแพทย์ :

แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู่คดี /

ขวัญชัย โชติพันธุ์

Main Author: ขวัญชัย โชติพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Legislation, Medical –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– Thailand.
การแพทย์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W32.JT3 ข262ค 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Dentistry, Stack

Call Number: W32.JT3 ข262ค 2555 
Copy 4
Available