การจัดการเชิงกลยุทธ์ =

Strategic management /

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย

Main Author: สุดใจ วันอุดมเดชาชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556
Subjects: การวางแผนกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 ส766ก 2556
Copy 1
Checked out Due: 2021-8-16 Recall This
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available