คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ /

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; สมิทธิพล เนตรนิมิตร, สุเทพ พรมเลิศ, กฤต ศรียะอาจ

Other Authors: สมิทธิพล เนตรนิมิตร,, สุเทพ พรมเลิศ,, กฤต ศรียะอาจ,, คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
Subjects: ธรรมะ การศึกษาและการสอน
พุทธศาสนา หัวข้อธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ6140 ค695 2555
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available