ประมวลหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหารและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารสำหรับโรงพยาบาล /

เรียบเรียงโดย สุรีย์ สงศ์ปิยชน, ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์

Main Author: สุรีย์ วงศ์ปิยชน
Other Authors: ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์,, กรมอนามัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, 2556
Subjects: อาหาร -- การควบคุมการผลิต -- มาตรฐาน
อาหาร -- สุขาภิบาล
ระบบ -- เอชเอซีซีพี -- (HACCP)
การผลิตอาหารของโรงพยาบาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX537 ส867ป 2556
Copy 1
Available