พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534, พ.ร.บ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499, พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดพ.ศ. 2520 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ

Other Authors: พิชัย นิลทองคำ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฑตยา มิเล็นเนียม, 2553
Subjects: ศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4720 พ371 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available