ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ :

บรรพ 3 ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท/

The success group.

Other Authors: The success group.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัด พิมพ์อักษร, 2556
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ตั๋วเงิน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ประกันภัย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หุ้นส่วนและบริษัท
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คำพิพากษาศาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT500 ท329 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available