พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 /อภัมภัสชา ดิษฐอำนาน,

Other Authors: อภัมภัสชา ดิษฐอำนาน,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง 2561
Subjects: ศาลคดีเด็กและเยาวชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4720 พ371 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available