พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ราชบัณฑิตยสถาน

Other Authors: ราชบัณฑิตยสถาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย -- พจนานุกรม
แพทย์แผนโบราณ -- ไทย -- พจนานุกรม
เภสัชกรรม -- พจนานุกรม
การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย -- คำศัพท์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 พ174 2553
Copy 1
Available