พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ราชบัณฑิตยสถาน

Other Authors: ราชบัณฑิตยสถาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: การแพทย์แผนโบราณ –– ไทย –– พจนานุกรม
แพทย์แผนโบราณ –– ไทย –– พจนานุกรม
เภสัชกรรม –– พจนานุกรม
การแพทย์แผนโบราณ –– ไทย –– คำศัพท์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 288 หน้า
ISBN: 9786161102005