ศรีศิขเรศวร :

ปราสาทพระวิหาร /

ศักดิ์ชัย สายสิงห์

Main Author: ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Subjects: พุทธศาสนากับศาสนาฮินดู
ศิลปกรรมและสัญลักษณ์อิสลาม
ศาสนาฮินดู –– ประวัติ
ปราสาทพระวิหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS554.98.P47 ศ324ศ 2556
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS554.98.P47 ศ324ศ 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available