ศรีศิขเรศวร :

ปราสาทพระวิหาร /

ศักดิ์ชัย สายสิงห์

Main Author: ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Subjects: พุทธศาสนากับศาสนาฮินดู
ศิลปกรรมและสัญลักษณ์อิสลาม
ศาสนาฮินดู –– ประวัติ
ปราสาทพระวิหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!