50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด!:

The decision book /

มิคาเอล โครเกอรัส, โรมาน เชพเพล่า ; คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม, ผู้แปล ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้เรียบเรียง

Main Author: โครเกอรัส, มิคาเอล
Other Authors: เชพเพล่า, โรมาน,, คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม,, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
Subjects: การตัดสินใจ
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF448 ค962ห 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available