สุดยอดทักษะการคิด :

Edward de bono /

เอ็ดเวิร์ด เดอ. โบโน, ผู้เขียน ; กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, ผู้แปล

Main Author: โบโน, เอ็ดเวิร์ด เดอ
Other Authors: กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
Subjects: ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF441 บ919ส 2556
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available