« Back to Record

Record Citations

APA Citation

อานุภาพ นุ่มสง. (2557). 5 ทศวรรษความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือ ศึกษาการจัดการสมบัติชุมชนของชุมชนและหย่อมบ้าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2500-2550. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

MLA Citation

อานุภาพ นุ่มสง. 5 ทศวรรษความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือ ศึกษาการจัดการสมบัติชุมชนของชุมชนและหย่อมบ้าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2500-2550. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2557.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.