ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย =

His Majesty King Bhumibol : The Father of Thai Skill Standard /

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน.

Other Authors: กระทรวงแรงงาน. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2557
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ –– การช่างฝีมือ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
การช่างผีมือ –– ไทย –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586.B48 ต882 2557
Copy 1
Available