โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก /

สุวรรณี วิษณุโยธิน, สุนีย์ พนมบัวเลิศ

Main Author: สุวรรณี วิษณุโยธิน
Other Authors: สุนีย์ พนมบัวเลิศ,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
Subjects: Child.
Infant.
Kidney Diseases.
ไต –– โรค –– ในวัยทารกและเด็ก
เด็ก –– โรค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WS320 ส875ร 2557
Copy 1
Available