รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 /

โดย สมพงษ์ จิตระดับ, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ

No Cover Image
Main Author: สมพงษ์ จิตระดับ
Other Authors: สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556
Series: เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 03/2556.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC45.8.T5 ส263ร 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available