กะเทาะแก่นอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย "POP Culture" /

อัมพร ฐิรัฐติกร ; สุชาดา ใจสุข, บรรณาธิการ

Main Author: อัมพร ฐิรัฐติกร
Other Authors: สุชาดา ใจสุข,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: วัฒนธรรม –– กลุ่มประเทศอาเซียน
วัฒนธรรมสมัยนิยม –– กลุ่มประเทศอาเซียน
พหุวัฒนธรรมนิยม
วัฒนธรรมสมัยนิยม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN635.S58 อ555ก 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available