นิทานพื้นบ้านอีสาน /

เอื้อยนาง และวาสนา

Main Author: เอื้อยนาง
Other Authors: วาสนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำนาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!