การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบเพื่อคู่คิด เรื่องการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6=

Devekopment of adaptive content web-based instruction with think-pair share learning techninque on searching and storing data for sixth grade student./

ปนัดดา ยอดทอง

No Cover Image
Main Author: ปนัดดา ยอดทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Science, Thesis

Call Number: วพ.วศ ป161ก 2557
Copy 3
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1028.5 ป161ก 2557
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 ป161ก 2557
Copy 2
Available