บทความวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย : มรดกล้านช้าง 3 =

Academic paper on Lao-Thai art & culture : Lan Xang heritage III /

นิยม วงศ์พงษ์คำ บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: นิยม วงศ์พงษ์คำ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2555
Subjects: ประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมลาว
ศิลปกรรมลาว
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS555.42 บ125 2555
Copy 1
Available