แหลมใหญ่ :

การพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร /

พรทิพย์ อุศุภรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: พรทิพย์ อุศุภรัตน์,, อภิญญา บัวสรวง,, เสาวภา พรสิริพงษ์,, เบญจวรรณ เตชะเสน,, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
Subjects: การพัฒนาชุมชน ไทย สมุทรสงคราม วิจัย
การจัดการลุ่มน้ำ ไทย วิจัย
ชุมชนปากอ่าวแม่กลอง(สมุทรสงคราม) วิจัย
แหลมใหญ่ (สมุทรสงคราม) ภาวะสังคม วิจัย
แหลมใหญ่ (สมุทรสงคราม) ความเป็นอยู่และประเพณี วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ห845 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available