ตอบโจทย์ประเทศไทย /

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ; จณัญญา เตรียมอนุรักษ์, บรรณาธิการ

Main Author: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Other Authors: จณัญญา เตรียมอนุรักษ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ไทย -- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ภ524ต 2556
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 320 ภ524ต 2556
Copy 4
Available