150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :

พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556
Subjects: ดำรงราชานุภาพ, –– สมเด็จฯ กรมพระยา, –– 2405-2486 –– ผลงาน.
ดำรงราชานุภาพ, –– สมเด็จฯ กรมพระยา, –– 2405-2486 –– ประวัติ
ดำรงราชานุภาพ, –– สมเด็จฯ กรมพระยา, –– 2405-2486 –– รวมเรื่อง
ไทย –– ประวัติศาสตร์.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.D36 ห159 2556
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available