สยามประเทศไทย : ได้ดินแดน-เสียดินแดนกับลาวและกัมพูชา =

Siam/Thailand : lost-gained territories with Laos and Cambodia /

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Subjects: ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– กัมพูชา
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ลาว
ไทย –– ประวัติศาสตร์
ไทย –– เขตแดน
กัมพูชา –– เขตแดน
ลาว –– เขตแดน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.C16 ส319 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available