พระนิพนธ์ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ /

คณะบรรณาธิการ สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
Other Authors: สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์,, กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556
Subjects: โบราณคดี -- รวมเรื่อง
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รวมเรื่อง
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, -- 2325-
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, -- 1893-2310
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS571 ด495พ 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available