ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์น เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/

สาวิตรี อินพรหม

No Cover Image
Main Author: สาวิตรี อินพรหม
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (คณิตศาสตร์ศึกษา))) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- (มัธยมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 510.712 ส687ผ 2557
Copy 1
Available