การพัฒนาปุ๋ยน้ำชีวภาพคุณภาพสูงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว =

Development of high quality liquid bio-fertilizer on growth and yield of rice /

ศรุตา อินทรภู่

No Cover Image
Main Author: ศรุตา อินทรภู่
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: ปุ๋ยชีวภาพ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: S654.5 ศ282ก 2556
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: S654.5 ศ282ก 2556
Copy 2
Available