หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ =

Cleaner Technology Codes of Practice (Air Conditioner Industry) : กันยายน 2555 /

กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Other Authors: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน. กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555
Subjects: อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ -- แง่สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสะอาด
การป้องกันมลพิษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD9999.A5 ห323 2555
Copy 1
Available