แนวปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์พริกแกงมัสมั่น พฤศจิกายน 2556 /

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Other Authors: กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2556
Subjects: วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
พริก –– การผลิต
อุตสาหกรรมพริก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB307.P4 น928 2556
Copy 1
Available