แนวปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ :

อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง /

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2556
Subjects: วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ผลไม้แช่แข็ง
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
อุตสาหกรรมผัก
อุตสาหกรรมผักแช่แข็ง –– การผลิต –– แง่สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP373.3 น928 2556
Copy 1
Available