แนวปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ :

อุตสาหกรรมเครื่องประกอบอาหาร /

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2556
Subjects: วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมอาหาร –– แง่สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมการผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD195.F57 น928 2556
Copy 1
Checked out Due: 2020-10-2 Recall This